თემატიკა

 • რა არის მარკეტინგი, მისი როლი და მნიშვნელობა კომპანიებისათვის
 • სეგმენტაცია/მიზნობრივი ბაზარი/პოზიციონირება
 • მარკეტინგული მიქსი
 • მარკეტინგული კვლევა
 • ახალი პროდუქტის განვითარება
 • ბრენდინგი
 • მომსახურების მარკეტინგი - GAP ანალიზი
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაცია
 • SWOT vs. TOWS ანალიზი
 • პიროვნების მარკეტინგი და ბრენდინგი
 • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის როლი მარკეტინგში და Cause მარკეტინგი
 • სოციალური მედია