თემატიკა

  • მენეჯმენტი, ფუნქციების და მენეჯმენტის პროცესი (4 სთ.)
  • გლობალური ბაზარი და მენეჯერის გამოწვევები (2 სთ.)
  • გადაწყვეტილება - პროცესი რომელსაც გავყავართ შედეგზე (4 სთ.)
  • მოტივაცია - სტაბილური წარმატების გარანტი (2 სთ.)
  • ეფექტური კომუნიკაცია და ტექნიკები (2 სთ.)
  • კრეატიული აზროვნება და ტექნიკები (2 სთ.)