هدف دوره

محاوره و گفتگو موثر و با اعتماد به نفس در زندگی روزمره در ادارات، محل کار، دانشگاه، و به طور کلی در جامعه

گسترش دانش زبان روز دنیا همگام با بهره گیری از منابع مختلف سمعی و بصری 

قابلیت انتقال و دریافت اطلاعات در برقراری ارتباطات

یادگیری و افزایش دامنه لغات پرکاربرد و به کارگیری آنها در محاوره روزمره