توضیحات

A1 دوره های آموزش زبان گرجی برای فارسی زبانان در سطح 

 

دوره ها برای ایرانیان ساکن تفلیس برگزار می گردد.

با توجه به اهمیت دانستن زبان گرجی برای مهاجرین به خصوص فارسی زبان های ساکن تفلیس، این دوره ها با بهره گیری از برترین اساتید و همچنین جدیدترین متدهای آموزش زبان گرجی ارایه می شود

اعطای مدرک دانشگاهی در پایان دوره به زبان آموزان