განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა - 15 საათი

 

ჩატარების დრო:

 

  • თემატიკა #1 – 19:00 – 22:00 საათი
  • თემატიკა #2 – 19:00 – 21:00 საათი
  • თემატიკა #3 – 19:00 – 21:00 საათი