თემატიკა

სარესტორნო საქმის მენეჯმენტი

 

 • რესტორნის შექმნის ისტორია;
 • საკვები ობიექტი 21 საუკუნეში; ბრენდინგი, გარემო, სოციალური მედეა, საკვები, მომსახურეობა; 
 • რესტორნის მართვის საფუძვლები; სტრუქტურის ჩამოყალიბება, მართვის მექანიზმები, ერთი სამუშაო დღე რესტორანში;
 • კითხვა-პასუხი;

 

ტრენერი - ანდრია ქურასბედიანი

ხანგრძლივობა - 3 საათი (1 შეხვედრა)

 

ღონისძიების მენეჯმენტი

 

 • დამკვეთის მოთხოვნის გაანალიზება,
 • ღონისძიების დაგეგმვა,
 • ბიუჯეტის და შეთავაზების გაკეთება,
 • ღონისძიების საოპერაციო ნაწილის მართვა.

 

ტრენერი - ნინო პატარიძე

ხანგრძლივობა - 6 საათი (2 შეხვედრა)

 

კვებისა და სასმელების მენეჯმენტი

  

 • მენიუს შერჩევა ბაზრის მოთხოვნებისა და რესტორნის თემატიკის გათვალისწინებით;
 • საკვებისა და სასმელების ღირებულების განსაზღვრა;
 • სტანდარტული რეცეპტები;
 • ეფექტური კონტროლის სისტემის შემუშავება;
 • ფასების დაწესების სტრატეგიები;
 • პროდუქტის შესყიდვის, მიღების, შენახვის და მომზადების პროცედურები;
 • შრომის ღირებულების განსაზღვრა დარბაზისა და სამზარეულოს პერსონალისთვის;
 • ყოველი თვის ბოლოს პროდუქტის ნაშთების აღწერის პროცედურა.

 

ტრენერი - ილია განანელიძე

ხანგღძლივობა 6 საათი (2 შეხვედრა)