თემატიკა

დასუფთავების განყოფილების მომსახურებები

 

 • დასუფთავების განყოფილების საორგანიზაციო სტრუქტურა; პოზიციების განხილვა; სამუშაო განრიგის შედგენა
 • სასტუმროს, სტუმრის და თანამშრომლის უსაფრთხოება სამუშაო შესრულების დროს ( ოთახში შესვლის წესი; ნიშანი არ შემაწუხოთ, ღია და დაკეთილი კარის ცნება, გასაღების გამოყენების უსაფრთხოების წესი, დალაგების დროს მნიშვნელოვანი დეტალები უსაფრთხოების თვალსაზრისით, JSA)
 • დასუფთავების ინსტრუმენტები: ინვენტარი, მოწყობილობები და მანქანები, მათი ექსპლუატაციის წესი;
 • დასუფთავების საშუალებები, მათი გამოყენების თავისებურებები;
 • ქიმიური ხსნარების გამოყენების უსაფრთხოების წესი - ქიმიური ხსნარების უსაფრთხოდ გამოყენების ინსტრუქცია (MSDS – Material Safety Data Sheets)
 • იატაკის ზედაპირები და მათი დასუფთავება ( სხვადასხვა სახეოებებთან მუშაობის ტექნოლოგია)
 • თეთრეულისა და პირსახოცების იდენტიფიკაცია, თეთრეულის ინვენტარიზაცია
 • აბაზანის ჰიგიენური საშუალებების და ოთახის აქსესუარების იდენტიფიკაცია, შევსება-განახლების პროცედურა.
 • ოთახების ყოველდღიური დალაგების თანმიმდევრობა; სამუშაო დავალება
 • ნაპოვნი და დაკარგული ნივთების განკარგვის წესები
 • ოთახებისა და საზოგადო ტერიტორიების დალაგების სახეოებები
 • დასუფთავების დეპარტამენტის დამატებითი მომსახურება (სარეცხი, დამატებითი ნივთები)
 • ზედამხედვლის ფუნქცია - მოვალეობები (დასუფთავების დეპარტამენტის საქმიანობის ხარისხის კონტროლი, ოთხის დილით/საღამოს შემოწმება და ა.შ.)
 • ინფორმაციის კოორდინაცია მიღება-განთავსების და აგრეთვე საინჟინრო-ტექნიკურ დეპარტამენტებთან;