თემატიკა

#1 მოდული
 
არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები
 
ტრენერი- მარიამ მენაბდე
 
ხანგრძლივობა 12 საათი (შეხვედრები 4)
ტრენინგის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს სივრცითი დაგეგმარების ძირითადი ასპექტები. გაიარონ ყველა ის ეტაპი, რომელიც აუცილებელია სრულყოფილად პროექტის შექმნისათვის. თეორიული მასალის გაცნობასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ მსმენელი პრაქტიკულ სამუშაოებსაც შეასრულებენ. ტრენინგის ფარგლებში განიხილავენ საცხოვრებელი სახლის სივრცითი დაგეგმარების მნიშვნელოვან საკითხებს.

 

 

ტრენინგის მიზანია მსმენელს შეასწავლოს სივრცითი დაგეგმარების ძირითადი ასპექტები. გაიარონ ყველა ის ეტაპი, რომელიც აუცილებელია სრულყოფილად პროექტის შექმნისათვის. თეორიული მასალის გაცნობასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ მსმენელი პრაქტიკულ სამუშაოებსაც შეასრულებენ. ტრენინგის ფარგლებში განიხილავენ საცხოვრებელი სახლის სივრცითი დაგეგმარების მნიშვნელოვან საკითხებს.

 

 • ობიექტის აზომვა 
 • პროექტის შესწავლა და ანალიზი
 • აზომილი ობიექტის გადატანა პროგრამაში

 

 • საცხოვრებელ ბინის სივრცითი განაწილება (კორიდორული სისტემა, სტუდიოს ტიპის გაშლილი სივრცე)

 

 • საცხოვრებელი ბინის გეგმარება და არქიტექტურული ელემენტების სპეციფიკა
 • კედელი, ტიხარი
 •  ღიობი
 • სვეტი და რიგელი
 • სან.კვანძის მოწყობა

 

 • საცხოვრებელ ბინაში ავეჯის განლაგება
 • ავეჯის დადგენილი ნორმები და ზომები

 

 • ელექტროობა 
 • ელექტროობის მოწყობა არსებულ გეგმაზე
 • ელექტრო ნახაზის დამუშავება
 • მუშა ნახაზები
 • გეგმარების დამუშავება
 • ნახაზზე ზომების დატანა

 

მოდული #2

Archicad

ტრენერი - ანი რატიანი  - ინტერიერის დიზაინერი

ხანგრძლივობა 12 საათი (შეხვედრები 4)

 

მოცემული კურსის მიზანია, რომ მსმენელმა შეძლოს საფუძვლიან დონეზე შეისწავლოს სხვადასხვა ობიექტის პროგრამაში გადატანა დამუშავება, მუშა ნახაზებისა და ელექტრო ნახაზის მომზადება.

 

 

მოდული#3

ინტერიერის დიზაინის ძირითადი ასპექტები

ტრენერი - მარიამ მენაბდე არქიტექტურის დოქტორი.  კავკასიის უნივერსიტეტის არქიტექტურის პროგრამის ხელმძღვანელი. ინტერიერის დიზაინერი;

 

ხანგრძლივობა18 საათი (6 შეხვედრა)

 

ტრენინგის მიზანია დამსწრე საზოგადოებას გააცნოს ინტერიერის დიზაინის ძირითადი ასპექტები. თეორიული მასალის გარდა პრაქტიკული სამუშაოებით შეასწავლოს ძირითადი კომპონენტები, რომელიც რეალური პროექტის შესრულებისას მნიშვნელოვანია ჰარმონიული დიზაინის შესაქმნელად.

 

 • ინტერიერის დიზაინის ისტორია
 • ინტერიერის დიზაინის სტილები და თანამედროვე მიმართულებები
 • სივრცე და სივრცითი განაწილება
 • განათება
 • მასშტაბი და მასშტაბურობა
 • ფერი ინტერიერის დიზაინში
 • ბალანსი
 • რიტმი ინტერიერის დიზაინში
 • მასალათა კლასიფიკაცია

 

ფინალური ლექცია პროექტების წარდგენა (გამოფენა) და კურსის შეჯამება;

 

მოდული#4

3D მოდელირება

ტრენერი - იაგო აფციაური  - კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის მოწვეული ლექტორი

 

ხანგრძლივობა 18 საათი (6 შეხვედრა)

 

მოცემული კურსის მიზანია, რომ მსმენელმა შეძლოს საფუძვლიან დონეზე შეისწავლოს სხვადასხვა ობიექტის მოდელირება, მათი ტექსტურირება და ბოლოს ვიზუალიზაცია (რენდერი) V-ray-ს დახმარებით Autodesk 3DS Max-ში

 

#5 მოდული

ფოტოშოფის საფუძვლები

ტრენერი - დოდო ქურციკიძე

მოცემული ტრენინგის მიზანია, რომ მსმენელმა შეძლოს ინტერიერის დიზაინის, რენდერების Adobe photoshop-ის გამოყენებით დამუშავება და Mood Bord-ების შექმნა

ხანგრძლივობა 6 საათი (2 შეხვედრა)