თემატიკა

მიღებები, მიმართვის ფორმები და შესაბამისი ეტიკეტი

 

 • ტიტული და მიმართვის ფორმები
 • მისალმების, გაცნობის ეტიკეტი
 • წარდგენა
 • ჩაცმულობა
 • მიღებები, ფორმალური და არაფორმალური წვეულებები
 • მიღებებზე ქცევის წესები
 • მიღებების თავისებურებები და ეტიკეტი
 • მობილური ტელეფონის გამოყენების ეტიკეტი

 

კომუნიკაცია, მიმართვის ფორმები, მიმოწერა

 

 • მიმოწერის ფორმები
 • მიმართვის ფორმები
 • ნოტა
 • მილოცვები, სამძიმარი / დიპლომატიური პროტესტი / მოწვევა / პასუხის დაბრუნება / ცირკულარი
 • თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება ოფიციალური კომუნიკაციებისას
 • თანამედროვე ნეტიკეტი (Netiquette - ქსელური ეტიკეტი)

 

ვიზიტები

 

 • ვიზიტები და მათი იერარქია (ოფიციალური, სამუშაო და კერძო ვიზიტები, უმაღლესი და მაღალი დონის ვიზიტები)
 • ვიზიტების დახვედრა/გაცილება, პროგრამა, ფორმატი
 • ვიზიტების ლოჯისტიკა პრაქტიკაში
 • მრავალმხრივი შეხვედრები/ფორუმები
 • მაგიდებთან განთავსების შედგენა
 • სახელმწიფო სიმბოლოების აღმართვის, გამოფენის და გამოსახვის წესი სხვადასხვა შემთხვევაში
 • სამახსოვრო სუვენირები/საჩუქრები; შერჩევა, გადაცემის წესი; მისაღები და თავიდან ასარიდებელი საჩუქრები
 • ღონისძიებების მართვის თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები, პლატფორმები და მათი პრაქტიკული გამოყენება
 • გახმაურებული შემთხვევები - faux pas
 • მსოფლიო ქვეყნების განსხვავებული პრაქტიკა
 • მაგალითების განხილვა
 • ეტიკეტის თავისებურებები სხვადასხვა კულტურებში

 

ოპციური თემატიკა - სურვილის შემთხვევაში

 

დიპლომატიური ურთიერთობები და პროტოკოლი სახელმწიფოებს შორის

 

 • დიპლომატიური ურთიერთობის, პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ საერთაშორისო კონვენცია
 • ტერმინთა განმარტება
 • სახელმწიფოთა შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარება
 • დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა დაფუძნება

 

პროტოკოლი დიპლომატიურ სამსახურში: ელჩის დანიშვნა და მიღება, შესაბამისი ეტიკეტი ; დიპლომატიური კორპუსი: პროტოკოლური უფროს-უმცროსობა

 

 • ელჩის დანიშვნა, აგრემანის მინიჭება, რწმუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონია
 • არარეზიდენტი ელჩის დანიშვნა, აგრემანის მინიჭება, რწმუნებათა სიგელების გადაცემის ცერემონია
 • ელჩის საქმიანობა და საჭირო ეტიკეტი, იერარქია, თავაზიანობის ვიზიტები, ოფიციალური ღონისძიებები
 • დიპლომატიურ წარმომადგენლობათა თანმიმდევრობა
 • დუაიენი
 • პროტოკოლური უფროს-უმცროსობა
 • მიმართვა, წოდებები, წარდგენები, აუდიენციები

 

დიპლომატიური თანამდებობები და რანგები; დიპლომატიური კორპუსი, პრივილეგიები და საქმიანობის პრინციპები

 

 • უმაღლესი, უფროსი, უმცროსი და პირველადი დიპლომატიური თანამდებობები
 • უმაღლესი, უფროსი, უმცროსი და პირველადი დიპლომატიური რანგები
 • დიპლომატიური წარმომადგენლობები
 • დიპლომატიური მისიის თანამშრომლები და დაკავშირებული საპროტოკოლო წესები (ჩამოსვლისა და გამზავრების შეტყობინება, სტატუსის ცვლილება, ახალი შტატის შექმნა, დიპლომატთა სია, ვიზა, ID ბარათები)
 • ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს ვალდებულებები
 • ხელშეუხებლობის პრინციპები
 • იმუნიტეტი
 • იმუნიტეტის მოხსნა
 • ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს კანონებისა და დადგენილებების პატივისცემა
 • დიპლომატის ფუნქციების შეწყვეტა
 • შეიარაღებული კონფლიქტის ან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შემთხვევა
 • დიპლომატიური მისიის დაცვა
 • საგადასახადო პრივილეგიები
 • დიპლომატის ოჯახის წევრის დასაქმება
 • პარკირება და საგზაო რეგულაციები
 • ავტო-სატრანსპორტო საშუალებები

 

საკონსულო პოსტების რანგირება, საპატიო კონსულის ინსტიტუტი, ოფისი, საკონსულო არქივი, იმუნიტეტები

 

 • ტერმინების განმარტება
 • საკონსულო ურთიერთობების დამყარება
 • საკონსულო დაწესებულების გახსნა
 • საკონსულო დაწესებულების ფუნქციები
 • სახელმწიფო დაწესებულებათა მეთაურების კლასები
 • საკონსულო პატენტი
 • საკონსულო ეგზეკვატურა
 • პერსონა ნონ გრატა
 • სახელმწიფო დროშისა და გერბის გამოყენება
 • პრივილეგიები და იმუნიტეტები
 • ურთიერთობა ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს ორგანოებთან
 • საკონსულო მოსაკრებლები / ბაჟი
 • შტატიან საკონსულო თანამდებობის პირთა და საკონსულო დაწესებულების სხვა მუშაკთა უპირატესობები, პრივილეგიები და იმუნიტეტები
 • რეჟიმი, რომელიც გამოიყენება საპატიო საკონსულო თანამდებობის პირებისადმი და იმ საკონსულო დაწესებულებებისადმი, რომლებსაც ეს თანამდებობის პირები ხელმძღვანელობენ