თემატიკა

რეგისტრატურა, როგორც დაწესებულების ცენტრალური ადგილი ("ჰაბი")

პაციენტთან კომუნიკაციის უნარები

პაციენტების მიღების, მომსახურების მიწოდების ორგანიზაცია

პერსონალური მონაცემები, კონფიდენციალური საკითხები და კომუნიკაცია

კონფლიქტის მართვა

მაღალი კლასის სამედიცინო მომსახურება და ინტერპერსონალური კომუნიკაციის როლი