განრიგი

  • დაწყების თარიღი -  22 სექტემბერი
  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 24 საათი (8 შეხვედრა)
  • ტრენინგების პერიოდულობა: ოთხშაბათი,პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00