საფასური და რეგისტრაცია

ტრენინგის ღირებულება: 450 ლარი.

 

საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს მოდულის დაწყებამდე მაქსიმუმ 3 კალენდარული დღით ადრე.

 

გაიარეთ ონლაინ რეგისტრაცია.