საინფორმაციო სვეტი

10
ივლ
კონკურსი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტთა შესარჩევად

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებთან მრავალმხრივი და სრულფასოვანი შეფასების მიზნით ცენტრი 2017 წლის 10 მარტიდან 2017 წლის 10 ივლისის ჩათვლით აცხადებს კონკურსს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტთა შესარჩევად.