სკოლის ადმინისტრაცია

დავით ნატროშვილი
დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (260)
ელ.ფოსტა: dnatroshvili@cu.edu.ge
თინათინ გიორგაძე
სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი 
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (432)
ელ.ფოსტა:  tgiorgadze@cu.edu.ge 

ალუდა გოგლიჩიძე

საგანმანათლებლო პროგრამების კონსულტანტი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77

ელ.ფოსტა: agoglichidze@cu.edu.ge

ნინო ხვლეური
საბაკალავრო და პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (155)
ელ.ფოსტა: nkhvleuri@cu.edu.ge

ელენე გოგელიძე

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (104)

ელ.ფოსტა: egogelidze@cu.edu.ge