სკოლის ადმინისტრაცია

დავით ნატროშვილი
დეკანი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (შიდა 178)
ელ.ფოსტა: dnatroshvili@cu.edu.ge
თინათინ გიორგაძე
სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი 
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (შიდა 176)
ელ.ფოსტა:  tgiorgadze@cu.edu.ge 

ნინო ხვლეური
საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (შიდა 177)
ელ.ფოსტა: nkhvleuri@cu.edu.ge