პროგრამის მიმოხილვა

კავკასიის მედიის სკოლის სამაგისტრო პროგრამები შექმნილია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უკვე შეძენილ პროფესიაში კარიერული წინსვლა აქვს მიზნად დასახული და ისეთებისთვისაც, ვისაც საქმიანობის სფეროს გამოცვლა და ახალი პროფესიის შეძენას სურს.
როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი მოტივაცია, ჩვენ შევეცდებით თქვენი პოტენციალის სრულად გახსნაში დაგეხმაროთ; დაგეხმარებით შეიძინოთ არა მხოლოდ ცოდნა, არამედ ახალი კონტაქტებიც იმისთვის, რომ თქვენ მიერ შერჩეულ სფეროში გამორჩეულად წარმატებულები იყოთ.

 

სტრატეგიული კომუნიკაციის (პიარის) პროგრამა შესაძლებლობებს გიხსნით საზოგადოებათან ურთიერთობების, მარკეტინგის და რეკლამის სფეროში. მისი დასრულების შემდეგ შეგეძლებათ იმუშაოთ პიარის სტრატეგიის შექმნისა და აღსრულების, სფეროში სხვადასხვა ტიპის პროექტების მენეჯმენტის, მედიასთან ურთიერთობების და რეკლამის მიმართულებით, როგორც კერძო სექტორში, ასევე საჯარო დაწესებულებებშიც. აქაც, თქვენ გაქვთ პერსპექტივა გახდეთ მკვლევარი, კონსულტანტი ან პედაგოგი. პროგრამის ავტორია კავკასიის მედიის სკოლის სრული პროფესორი ზურაბ ბიგვავა.