ლექტორები

გიორგი დათუკიშვილი
პროფესორი

 

სამუშო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დირექტორი

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამები;
 • ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მარკეტინგი

გიორგი იაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი, საქართველოს ეროვნული ბანკი.

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • კომპიუტერული უსაფრთხოება
 • სისტემური ადმინისტრირება.

   


გიორგი ვაშაკიძე

 

სამშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • iOS ანალიტიკოს-დეველოპერი, საქართველოს ბანკი.

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • ვებ-ტექნოლოგიები;
 • Java დაპროგრამების ენა.

 


ავთანდილ ყავრელიშვილი

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • უფროსი დეველოპერი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო.

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • მონაცემთა ბაზები;
 •  .NET ტექნოლოგიები.

 


გიორგი ალხაზიშვილი

 

სამუშაო ადიგლი/პოზიცია:

 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების განყოფილების უფროსი, თიბისი ბანკი.

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • პროგრამული პროდუქტის წარმოება

მედეა გელენავა
ასოცირებული პროფესორი

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ტექნიკური განყოფილების რეპორტინგის და ბიზნესის ხელშეწყობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, შპს ჯეოსელი.

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • მონაცემთა ბაზები.

ვანო ოთხოზორია
ასოცირებული პროფესორი

 

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • Cisco-ს აკადემიის ინსტრუქტორი.

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • ოპერაციული სისტემები;
 • კომპიუტერის არქიტექტურა;
 • ქსელის მუშაობის პრინციპები;
 • ფართო არეალის ქსელი.

ზაზა გამეზარდაშვილი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ინფორმატიკაში საქართველოს მოსწავლეთა ნაკრების მწრთვნელი.

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • პროგრამირების საფუძვლები;
 • ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები.

 


 

იოსებ ძმანაშვილი
პროფესორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტორი, შპს აზრი

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • პროგრამირების პარადიგმები.

მაქსიმ იავიჩი
პროფესორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • IT კონსულტანტი, მკვლევარი.

 

 

კურსის დასახელება:

 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება;
 • Python დაპროგრამების ენა.