კიბერუსაფრთხოების ცენტრი

კიბერუსაფრთხოების ცენტრის მიზანია კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით სკოლის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობა, კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პროექტების განხორციელება, დარგის განვითარება, როგორც პრაქტიკული, ასევე სამეცნიერო მიმართულებით.

 

კიბერუსაფრთხოების ცენტრი არის ევროპის უმსხვილესი გლობალური კიბერუსაფრთხოების ორგანიზაციის  BIT SENTINEL-ის ოფიციალური ექსკლუზიური წარმომადგენელი რეგიონში.

 

ცენტრის ძირითადი ფუნქციები:

 

 • კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა და კოორდინაცია;
 • კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით საკონსულტაციო საქმიანობის განხორციელება;
 • კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით სკოლის სტუდენტების პროექტების ინტელექტუალური მხარდაჭერა;
 • კიბერ უსაფრთხოების ახალი სასწავლო კურსების შემუშავება;
 • კიბერ უსაფრთხოების კურსების და ტრენინგების ჩატარება;
 • CyberEdu-ს გუნდთან თანამშრომლობით ახალი შეღწევადობის ტესტირების კურსების შემუშავება;
 • ჰაკათონების ორგანიზება რეგიონის მასშტაბით.

 

ცენტრის სტრუქტურა:

 

 • ცენტრის დირექტორი - მაქსიმ იავიჩი;
 • ცენტრის დირექტორის მოადგილე - გიორგი იაშვილი;
 • მთავარი სპეციალისტი - სერგო სიმონოვი;
 • მთავარი სპეციალისტი - გიორგი ახალაია;
 • მთავარი სპეციალისტი - არჩილ შენგელია ;
 • სპეციალისტი - დავით ბოჭორიშვილი.