პარტნიორები

 • "სილქნეტი"
 • "იუ.ჯი.თი (UGT)"
 • საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
 • "ალტა"
 • "პროპაგანდა"
 • "პიქსელი"
 • "ITDC"
 • "ალგორითმი"
 • "იბერია ბიზნეს ჯგუფი"
 • "საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო"
 • "Pro Service"
 • "Softline"
 • "Musicbox"
 • "ომედია"
 • "Orient Logic"
 • "Unit"
 • "Zeten"
 • "Mygps"
 • ა(ა)იპ საქართველოს შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის ასოციაცია
 • Sweeft საქართველო
 • სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციია (SCSA)
 • თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიურო
 • ინტერნეტის განვითარების ინიციატივა
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ასოციაცია
 • კიბერუსაფრთხოების საგანმანათლებლო კვლევითი ცენტრი
 • ციფრული მმართველობის სააგენტო