სკოლის ადმინისტრაცია

შოთა ნიჟარაძე
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის დეკანი
ელ. ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge

ნათია სულაბერიძე
საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: 599 574 128
ელ.ფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge