სკოლის ადმინისტრაცია

შოთა ნიჟარაძე
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის დეკანი
ელ. ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge

ნათია სულაბერიძე
საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (430)
მობ: 599 574128
ელ.ფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge

კესო ჭკუასელი
საბაკალავრო პროგრამების მენეჯერი 
ტელ: 
(+995 32) 237 77 77 (151)

მობ: 579 085426
ელ.ფოსტა: 
kchkuaseli@cu.edu.ge