პარტნიორები

 

კავკასიის სამართლის სკოლის პარტნიორები

 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციების რესურსები:

 

 • სამართლის სკოლათა საერთაშორისო ასოციაცია (IALS);
 • ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაცია (ELFA);
 • საჯარო სამართლის საერთაშორისო ორგანიზაცია (EPLO);
 • პოლიტიკური კვლევის ევროპული კონსორციუმი (ECPR);
 • სამართლის სწავლების საერთაშორისო ცენტრი (CILS);
 • ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების სტუდენტების ასოციაცია (ELSA);

 

პარტნიორი უმაღლესი სასწავლებლების რესურსები:

 

 • ემორის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (ატლანტა, აშშ);
 • ჩესტერის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (დიდი ბრიტანეთი);
 • მადრიდის კარლოს III  სახელობის უნივერსიტეტი (ესპანეთი);
 • ზაარლანდის უნივერსიტეტის იურიდული ფაკულტეტი (გერმანია);
 • ლუბლიანას უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი (სლოვენია);
 • ტალინის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (ესტონეთი);
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  (საქართველო);
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია;
 • აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო);
 • შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო);
 • დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი  (საქართველო);

 

სამთავრობო დაწესებულებები:

 

 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;
 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;
 •  საქართველოს მთავარი პროკურატურა;
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლო;
 • თბილისის საქალაქო სასამართლო;
 • თბილისის სააპელაციო სასამართლო;
 • ქ. თბილისის მერია;
 • ქ. თბილისის საკრებულო;
 • საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია;
 • საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი;
 • ნოტარიუსთა პალატა;
 • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია;
 • საჯარო რეესტრი;
 • ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო;
 • ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო;
 • აღსრულების ეროვნული ბიურო;

 

არასამთავრობო დაწესებულებები და სხვა იურიდიული კომპანიები:

 

 • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია;
 • კონსტიტუციის 42–ე მუხლი;
 • ,,საერთოშორისო გამჭვირვალობა- საქართველო’’ 
 • ერისთავის იურიდიული ჯგუფი”.
 • ,,ნოდია, ურუმაშვილი და  პარტნიორები’’;
 • იურიდიული ფირმა „მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“
 • საადვოკატო ბიურო „მიგრიაული და პარტნიორები“
 • საადვოკატო ბიურო „გაბუნია და პარტნიორები“