პარტნიორები

 

კავკასიის სამართლის სკოლის პარტნიორები

 

 

საერთაშორისო ორგანიზაციების რესურსები:

 

 • სამართლის სკოლათა საერთაშორისო ასოციაცია (IALS)
 • ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების ასოციაცია (ELFA)
 • საჯარო სამართლის საერთაშორისო ორგანიზაცია (EPLO)
 • პოლიტიკური კვლევის ევროპული კონსორციუმი (ECPR)
 • სამართლის სწავლების საერთაშორისო ცენტრი (CILS)
 • ევროპის იურიდიული ფაკულტეტების სტუდენტების ასოციაცია (ELSA)

 

პარტნიორი უმაღლესი სასწავლებლების რესურსები:

 

 • ემორის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (ატლანტა, აშშ)
 • ჩესტერის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (დიდი ბრიტანეთი)
 • მადრიდის კარლოს III  სახელობის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)
 • ზაარლანდის უნივერსიტეტის იურიდული ფაკულტეტი (გერმანია)
 • ლუბლიანას უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი (სლოვენია)
 • ტალინის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (ესტონეთი)
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  (საქართველო)
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემი
 • აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო
 • შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
 • დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი  (საქართველო)

 

სამთავრობო დაწესებულებები:

 

 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
 •  საქართველოს მთავარი პროკურატურა
 • საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • ქ. თბილისის მერია
 • ქ. თბილისის საკრებულო
 • საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
 • საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი
 • ნოტარიუსთა პალატა
 • საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
 • საჯარო რეესტრო
 • ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
 • ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
 • აღსრულების ეროვნული ბიურო

 

არასამთავრობო დაწესებულებები და სხვა იურიდიული კომპანიები:

 

 • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
 • კონსტიტუციის 42–ე მუხლი
 • ,,საერთოშორისო გამჭვირვალობა- საქართველო’’
 • ერისთავის იურიდიული ჯგუფი”
 • ,,ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები’’
 • იურიდიული ფირმა „მგალობლიშვილი, ყიფიანი, ძიძიგური“
 • საადვოკატო ბიურო „მიგრიაული და პარტნიორები“
 • საადვოკატო ბიურო „გაბუნია და პარტნიორები“