საბაკალავრო პროგრამები

საბაკალავრო პროგრამა

ხანგრძლივობა

ECTS

სწავლის საფასური (წლიური)

ბიზნესის ადმინისტრირება(სპეციალიზაცი: მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ფინანსები, საბუღალტრო აღრიცხვა)

4 წელი

240

5500 აშშ დოლარი

კომპიუტერული მეცნიერებები

4 წელი

240

5500 აშშ დოლარი

საერთაშორისო ურთიერთობები

4 წელი

240

5000 აშშ დოლარი

ფსიქოლოგია

4 წელი

240

5000 აშშ დოლარი

ეკონომიკა

4 წელი

240

5000 აშშ დოლარი

მასპინძლობის მენეჯმენტის ერთობლივი პროგრამა ფერლი დიკენსონის უნივერსიტეტთან, აშშ

3 წელი

200

7500 აშშ დოლარი

ბიზნესის ადმინისტრირების ერთობლივი  პროგრამა რენის ბიზნესის სკოლასთან, საფრანგეთი

3 წელი

184

10,000 ევრო

კიბერუსაფრთხოების ერთობლივი პროგრამა ნიუ ჯერსი სითი უნივერსიტეტთან, აშშ

3 წელი

200

10,000 აშშ დოლარი

არქიტექტურა

4 წელი

240

 5 000 აშშ დოლარი

კომპიუტერული მეცნიერების ერთობლივი პროგრამა ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტთან (აშშ)

3 წელი

200

10,000 აშშ დოლარი