ბაკალავრიატი

როგორ ჩავაბაროთ:

 

  • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე naec.ge უნდა დააფიქსიროთ თქვენი არჩევანი ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციის დადგენილ ვადებში 
  • წარმატებით უნდა გაიაროთ ერთიანი ეროვნული გამოცდა

 

კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების შემთხვევაში უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინოთ:

 

  1.  სკოლის ატესტატი (ორიგინალი)
  2. სამხედრო მიწერილობის ასლი (ვაჟებისთვის)
  3. პირადობის მოწმობის 2 ასლი
  4. დაბადების მოწმობის 2 ასლი
  5. 2 ფოტო–სურათი 3x4 (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც)
  6. ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათი (შეგიძლიათ დაბეჭდოთ აბიტურიენტის პირადი გვერდიდან)