ბაკალავრიატი

როგორ ჩავაბაროთ:

 

 • შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე naec.ge უნდა დააფიქსიროთ თქვენი არჩევანი ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრაციის დადგენილ ვადებში 
 • წარმატებით უნდა გაიაროთ ერთიანი ეროვნული გამოცდა

 

კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლის უფლების მოპოვების შემთხვევაში უნივერსიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში უნდა წარმოადგინოთ:

 

 • სკოლის ატესტატი (ორიგინალი)
 • სამხედრო მიწერილობის ასლი (ვაჟებისთვის)
 • პირადობის მოწმობის 2 ასლი
 • დაბადების მოწმობის 2 ასლი
 • 2 ფოტო–სურათი 3x4 (СD-ზე ჩაწერილი ელექტრონული ვერსიაც)
 • ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათი (დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაბეჭდოთ აბიტურიენტის პირადი გვერდიდან)
 • დამატებითი ინფორმაციის ფორმა #1 (ჩამოტვირთეთ, შეავსეთ და წარადგინეთ დანარჩენ დოკუმენტებთან ერთად).
 • საგნებზე რეგისტრაციასა და სხვა საჭირო პროცედურას გაგაცნობენ საორიენტაციო შეხვედრაზე, რომლის თარიღს და ადგილს შეიტყობთ საბუთების ჩაბარების დროს
 • გამოცხადდეთ უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებულ სწავლის დაწყების დღეს

 

იხილეთ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის დამატებითი საგამოცდო საგნების ჩამონათვალი