სამაგისტრო

სწავლის საფასური 2020-2021 აკადემიური წლისათვის.

 

მაგისტრატურაში სწავლის დაფინანსება სახელმწიფო გრანტთან ერთად შეგიძლიათ CU გრანტით, რომელიც გულისხმობს 50%-იან დაფინანსებას პროგრამის სრულ ღირებულებაზე.

 

CU გრანტის მოპოვების ორი შესაძლებლობა არსებობს:

 

  1. თუ ხართ/იქნებით ნებისმიერი უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული და გაქვთ ბაკალავრიატის ჯამური ქულათა საშუალო შეწონილი (GPA) 3,5 და მეტი
  2. თუ საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე დააგროვებთ 90 000 საგრანტო ქულაზე მეტს

 

თუ ორი პირობიდან რომელიმეს აკმაყოფილებთ შესაძლებლობა გექნებათ ჩაერთოთ საგრანტო კონკურსში და მოიპოვოთ დაფინანსება.

 

 
პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი * CU გრანტის მოპოვებისას (სახ. გრანტის გარეშე)* CU  და სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისას*
MBA 7500 ლარი 3750 ლარი 2625 ლარი
MSc მენეჯმენტში 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
საქართველოს ბანკის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა ფინანსებში

 

7500 ლარი

 

3750 ლარი

 

2625 ლარი

სამართალი (ქ. თბილისი) 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
სამართალი (ქ. ბათუმი)** 4950 ლარი 3200 ლარი 950 ლარი
სტრატეგიული კომუნიკაცია (პიარი) 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯმენტი 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
საჯარო მმართველობა 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
კლინიკური ფსიქოლოგია 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
კლინიკური არტთერაპია 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ეკონომიკა 4950 ლარი 2475 ლარი 1350 ლარი
ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები EIGER (TEMPUS) 2250 ლარი არ ვრცელდება 0 ლარი

 

*ცხრილში მოცემულია სამაგისტრო პროგრამების წლიური გადასახადი