არქივი

25
დეკ
Erasmus + გაცვლით პროგრამები აკადემიური პერსონალისთვის

კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს აკადემიური პერსონალისთვის  2017 წლის გაზაფხულის სემესტრში Erasmus + გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისთვის განაცხადების მიღებას. 

13
დეკ
Erasmus + გაცვლით პროგრამები 2017 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის

კავკასიის უნივერსიტეტი აცხადებს 2017 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის Erasmus + გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობისთვის განაცხადების მიღებას