საკონტაქტო ინფორმაცია

მერი ხვიჩია

სტუდენტური და ორგანიზაციული ღონისძიებების სამსახურის უფროსი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (415)

ელ.ფოსტა: mkhvichia@cu.edu.ge

ოთახი: D1

 

გიორგი მაისურაძე

სტუდენტური და ორგანიზაციული ღონისძიებების სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (472)

ელ.ფოსტა:giorgimaisuradze@cu.edu.ge

ოთახი: D1

 

მარიამ ბარამიძე

სტუდენტური და ორგანიზაციული ღონისძიებების სამსახურის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (407)

ელ.ფოსტა: mabaramidze@cu.edu.ge 

ოთახი: D1