განრიგი

  • ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 თვე 
  • ტრენინგის პერიოდულობა:  ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00-22:00 საათი