ტრენერები

  გიორგი მახარაშვილი

 

  • MD  კავკასიის მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი

 თენგიზ ვერულავა

 

  • მედიცინის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი

 იოსებ მამუკელაშვილი

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი   

 მარინე ბაიდაური

 

  • ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციის კონტროლის სპეციალისტი, მედიცინის დოქტორი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს პოლიტიკის დეპარტამენტის ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი
 

 ნათია კახეთელიძე

 

  • მაგისტრი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი    

 სოფო ხაჟომია

 

  • ჰოსპიტლების მართვის ექსპერტ-კონსულტანტი,  კავკასიის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

 შოთა ნიჟარაძე

 

  • კავკასიის უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების სკოლის დეკანი