ელექტრონული ჟურნალი „სამართლებრივი განვითარება“

4 სექტემბერი 2010
ინგლისურენოვანი ელექტრონული ჟურნალი სახელწოდებით „სამართლებრივი განვითარება". ჟურნალში წარმოდგენილია საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების საუკეთესო ნაშრომები. ჟურნალის განახლება მოხდება ყოველ ექვს თვეში ერთხელ.