კავკასიის სამართლის სკოლის მაგისტრანტების შეხვედრა გიორგი ეპიტაშვილთან

1 ივლისი 2010
სამსახურის უფროსი, ბუტიკ კარტიეს დირექტორი გიორგი ეპიტაშვილი კავკასიის სამართლის სკოლის მაგისტრანტებს სალექციო ფორმატში შეხვდა.