2018-2019 აკადემიური წლის აკრედიტაციის პროცესი

28 ივნისი 2019

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა კავკასიის უნივერსიტეტის რამდენიმე საგანმანათლებლო პროგრამას ხელახალი აკრედიტაცია მიანიჭა.

 

ხელახალი აკრედიტაცია მიენიჭა შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებს:

 

  • დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა;
  • ბიზნესის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები;
  • ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის საბაკალავრო პროგრამა;
  • ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა;
  • მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამას მენეჯმენტში.

 

კავკასიის უნივერსიტეტში გრძელდება საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი.