საინფორმაციო შეხვედრა კავკასიის უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის, დოქტორანტურისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის

17 მაისი 2019

17 მაისს, კავკასიის უნივერსიტეტში გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა, რომელიც შეეხებოდა კვლევითი საქმიანობის განსახორციელებლად საჭირო ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს როგორებიცაა: აკადემიური პროფილის მართვა (Managing an Academic Profile); სამეცნიერო ჟურნალების მოძიებისა და შერჩევა; ჟურნალის Baltic Journal of European Studies (BJES) გაცნობა.

 

ვორკშოპის სპიკერი იყო დოქტორი არჩილ ჩოჩია, ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მკვლევარი.

 

შეხვედრას ესწრებოდნენ კავკასიის უნივერსიტეტის სხვადასხვა სკოლის დეკანები, ადმინისტრაციული პერსონალი და სტუდენტები.