კავკასიის სადოქტორო სკოლის შიდასასკოლო კონფერენცია

5 ივნისი 2019

4 ივნისს კავკასიის სადოქტორო სკოლაში შიდასასკოლო კონფერენცია გაიმართა, რომლის ფარგლებშიც დოქტორანტებმა წარმოადგინეს თემები ეკონომიკისა და მენეჯმენტის მიმართულებით. კონფერენცია გაიმართა ორ ენაზე. მონაწილეთა ნაწილმა მოხსენება გააკეთა ქართულ ენაზე, ნაწილმა - ინგლისურ ენაზე. კონფერენციაზე პრეზენტაციით წარდგნენ შემდეგი დოქტორანტები:

 

  • გელაშვილი ნათია, გოგოჭური ქეთევანი - “ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე (DCFTA) და სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობა”
  • ზურაბიშვილი მედეა - “კორპორაციული ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების ძირითადი ტენდენციები საქართველოში”
  • ჯარიაშვილი ნინო - “ეკონომიკური ზრდის მსოფლიო თეორიების როლი საქართველოს თანამედროვე ეკონომიკურ პოლიტიკაში”
  • აჰმედი დარა - “Good Soldier’s Value: Investigating the Major Antecedents of Organizational Citizenship Behavior”
  • ელიზაროვა ანა - “Does Government Regulation Influence Online Gambling?”
  • სერებრიაკოვა ლელა - “Using Household Survey Data to Analyze the Impact of Healthcare Reforms on Health Equity”

 

საპრიზო ადგილები გადანაწილდა შემდეგნაირად:

I ადგილი - ელიზაროვა ანა

II ადგილი - სერებრიაკოვა ლელა

III ადგილი - აჰმედ დარა