სკოლის ადმინისტრაცია

დავით ნატროშვილი
დეკანი
ტელ:. (+995 32) 237 77 77 (260)

მობ.: 577 905 990
ელ.ფოსტა: dnatroshvili@cu.edu.ge 

 

თინათინ გიორგაძე
საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (283)

მობ.: 599 795 554
ელ.ფოსტა: tgiorgadze@cu.edu.ge  

 

 

ნინო ხვლეური

საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (276)

მობ: 577 687 775      

ელ.ფოსტა: nkhvleuri@cu.edu.ge