სკოლის ადმინისტრაცია

დავით ნატროშვილი
დეკანი
ტელ:. (+995 32) 237 77 77 (260)

მობ.: 577 905 990
ელ.ფოსტაdnatroshvili@cu.edu.ge

 

თინათინ გიორგაძე
სამაგისტრო და საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი 
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (432)

მობ.: 599 795 554
ელ.ფოსტა: tgiorgadze@cu.edu.ge 

 

ელენე გოგელიძე
სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (104)

მობ: 577 041 572
ელ.ფოსტა: egogelidze@cu.edu.ge

ნინო ხვლეური
საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი (I-II კურსის აკადემიური მენეჯერი)
ტელ: (+995 32) 237 77 77 (155)

მობ: 577 687 775      
ელ.ფოსტა: nkhvleuri@cu.edu.ge