კონფლიქტებისა და კრიზისული სიტუაციების გაშუქების კლასი (2018)

29 ივნისი 2020

ეს არის კონფლიქტებისა და კრიზისული სიტუაციების გაშუქების კლასის ფინალური პროექტი, IV კურსი.

მენტორი: ნინო ჟიჟილაშვილი