ლექტორები
გიორგი დათუკიშვილი


ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში


სამუშაო ადგილი /პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, პროფესორი(აფილირებული)
 • ელექტრონული აკადემია, დამფუძნებელი


სასწავლო კურსებ:

 

 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
 • მონაცემთა დამუშავება და ვიზუალიზაცია

 

 

 

 

 


მაქსიმ იავიჩი


მათემატიკის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი /პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, პროფესორი (აფილირებული)
 • IT კონსულტანტი, მკვლევარი.

 

სასწავლო კურსებ:

 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება
 • Python დაპროგრამების ენა
 • კრიპტოგრაფია

 

 

 

 

 


ავთანდილ ყავრელიშვილი

 

ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში

 

სამუშაო ადგილი /პოზიცია: 

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • ლიბერთი ბანკი - საბანკო სერვისების განვითარების დეპარტამენტის
 • უფროსი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების დირექტორის მოადგილე

 

 სასწავლო კურსებ

 

 • მონაცემთა ბაზები
 • NET ტექნოლოგიები 

 


 

 


ზაზა გამეზარდაშვილი

 

მათემატიკის მაგისტრი

 

სამუშაო ადგილი /პოზიცია: 

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • ინფორმატიკაში საქართველოს მოსწავლეთა ნაკრების მწრთვნელი.

 

სასწავლო კურსები: 

 

 • პროგრამირების საფუძვლები;
 • ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები.

 


ვანო ოთხოზორია


ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი /პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • Cisco-ს აკადემიის ინსტრუქტორი.

 

სასწავლო კურსებ:

 

 • კომპიუტერის არქიტექტურა
 • ქსელის მუშაობის პრინციპები
 • კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება
 • ფართო არეალის ქსელი

 


გიორგი ალხაზიშვილი

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მაგისტრი

 

სამუშაო ადგილი / პოზიცია: 

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი
 • პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების განყოფილების უფროსი, თიბისი ბანკი

 

სასწავლო კურსებ

 

 • პროგრამული ინჟინერია


გიორგი იაშვილი


ინფორმაციული ტექნოლოგიების მაგისტრი

 

 სამუშაო ადგილი / პოზიცია: 

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი
 • კიბერუსაფრთხოების კონსულტანტი

 

სასწავლო კურსებ

 

 • კომპიუტერული უსაფრთხოება
 • საინფორმაციო სისტემების უსაფრთხოება


სოსო ცოტნიაშვილი

მათემატიკის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი /პოზიცია: 

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი
 • გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი (აფილირებული)

 

სასწავლო კურსებ

 

 • კალკულუსი
 • დისკრეტული მათმატიკა
 • წრფივი ალგებრა


სოფი ქათამაძე

ინფორმატიკის დოქტორი


 სამუშაო ადგილი / პოზიცია: 

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი
 • უფროსი პროგრამული ინჟინერი, EPAM Systems 

 

სასწავლო კურსებ

 

 • ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირება
 • Java დაპროგრამების ენა

 


 

გიორგი იაშვილი

 

ინფორმატიკის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი / პოზიცია: 

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაცია, ვიცე პრეზიდენტი 

 

სასწავლო კურსები:

 

 • კომპიუტერული უსაფრთხოება
 • ვებ შეღწევადობის ტესტირება

 


გიორგი ახალაია


ინფორმაციული ტექნოლოგიების მაგისტრი

 

სამუშაო ადგილი / პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი
 • კავკასიის კიბერ უსაფრთხოების ცენტრი, კიბერ უსაფრთხოების მთავარი სპეციალისტი
 • სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაცია, ტექნიკური დირექტორი

 

სასწავლო კურსები:

 

 • კომპიუტერული უსაფრთხოება
 • ვებ შეღწევადობის ტესტირება

ნოდარ უღრელიძე

 

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი / პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, პროფესორი(აფილირებული)
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფესორი

 

სასწავლო კურსები:

 

 • კომუნიკაციის თეორია
 • ციფრული კომუნიკაცია
 • გაზომვები საინფორმაციო სისტემებში

ბექარ ოიკაშვილი

 

ინფორმატიკის დოქტორი

 

სამუშაო ადგილი / პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 • შპს ტვინი - დამფუძნებელი, აღმასრულებელი დირექტორი, ტექნიკური დირექტორი
 • შპს სმართითაფ - დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი

 

სასწავლო კურსები:

 

 • ოპერაციული სისტემები კორპოტარიულ გარემოში
 • სისტემური ადმინისტრირება