ლექტორები

 

გიორგი დათუკიშვილი
პროფესორი

 

სამუშო ადგილი/პოზიცია:

 

 • კავკასიის უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დირექტორი

 

კურსის დასახელება:

 

 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამები
 • ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მარკეტინგი

 

 

გიორგი იაშვილი
ასისტენტ-პროფესორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი, საქართველოს ეროვნული ბანკი

 

კურსის დასახელება:

 

 • კომპიუტერული უსაფრთხოება
 • სისტემური ადმინისტრირება

   


 

 

გიორგი ვაშაკიძე

 

სამშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • iOS ანალიტიკოს-დეველოპერი, საქართველოს ბანკი

 

კურსის დასახელება:

 

 • ვებ-ტექნოლოგიები
 • Java დაპროგრამების ენა

ავთანდილ ყავრელიშვილი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • უფროსი დეველოპერი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო

 

კურსის დასახელება:

 

 • მონაცემთა ბაზები
 •  .NET ტექნოლოგიები

 


 

გიორგი ალხაზიშვილი

 

სამუშაო ადიგლი/პოზიცია:

 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების განყოფილების უფროსი, თიბისი ბანკი

 

კურსის დასახელება:

 

 • პროგრამული პროდუქტის წარმოება

 

მედეა გელენავა
ასოცირებული პროფესორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ტექნიკური განყოფილების რეპორტინგის და ბიზნესის ხელშეწყობის ჯგუფის ხელმძღვანელი, შპს ჯეოსელი

 

კურსის დასახელება:

 

 • მონაცემთა ბაზები

 

ვანო ოთხოზორია
ასოცირებული პროფესორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • Cisco-ს აკადემიის ინსტრუქტორი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • ოპერაციული სისტემები
 • კომპიუტერის არქიტექტურა
 • ქსელის მუშაობის პრინციპები
 • ფართო არეალის ქსელი

 

ზაზა გამეზარდაშვილი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • ინფორმატიკაში საქართველოს მოსწავლეთა ნაკრების მწრთვნელი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • პროგრამირების საფუძვლები;
 • ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები.

 

იოსებ ძმანაშვილი
პროფესორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტორი, შპს აზრი

 

კურსის დასახელება:

 

 • პროგრამირების პარადიგმები.

 

მაქსიმ იავიჩი
პროფესორი

 

სამუშაო ადგილი/პოზიცია:

 

 • IT კონსულტანტი, მკვლევარი.

 

კურსის დასახელება:

 

 • პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება
 • Python დაპროგრამების ენა