სკოლის ადმინისტრაცია

შოთა ნიჟარაძე

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (340)
ელ. ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge

თათია მაისურაძე

ერთობლივი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (285)

მობ.: 577 399 857

ელ.ფოსტა: tmaisuradze@cu.edu.ge

კესო ჭკუასელი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი   
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (272)

მობ.: (+995) 579 085 426
ელ.ფოსტა: kchkuaseli@cu.edu.ge

ოთახი: B26

მარიამ გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (156)

მობ.: (+995) 577 324 613

ელ.ფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge

ქეთი გიგოლაშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (104)

მობ: 577 302 663

ელ.ფოსტა: kgigolashvili@cu.edu.ge 

ოთახი: A2