სკოლის ადმინისტრაცია

შოთა ნიჟარაძე
კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (340)
ელ. ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge

ნათია სულაბერიძე
საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (430)
მობ.: 599 574128
ელ.ფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge

ელენე გოგელიძე

სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (104)

ელ. ფოსტა: egogelidze@cu.edu.ge

კესო ჭკუასელი
საბაკალავრო პროგრამების მენეჯერი 
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (151)

მობ.: 579 085426
ელ.ფოსტა: Kchkuaseli@cu.edu.ge