სკოლის ადმინისტრაცია

შოთა ნიჟარაძე

დეკანი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (340)
ელ. ფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge

ნათია სულაბერიძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (277)
მობ.: (+995) 599 574 128
ელ.ფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge

კესო ჭკუასელი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი   
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (272)

მობ.: (+995) 579 085 426
ელფოსტა: kchkuaseli@cu.edu.ge

მარიამ გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (156)

მობ.: (+995) 577 324 613

ელფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge