საკონტაქტო ინფორმაცია

შოთა ნიჟარაძე

დეკანი

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (340)

ელფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge 

 

თათია მაისურაძე

საგანმანათლებლო ერთობლივი პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (285)

მობ.: 577 399 857

ელ.ფოსტა: tmaisuradze@cu.edu.ge

ოთახი: B26