საკონტაქტო ინფორმაცია

შოთა ნიჟარაძე

დეკანი

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (340)

ელფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge 

 

ნათია სულაბერიძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (277)

მობ.: (+995) 599 574 128
ელფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge