საკონტაქტო ინფორმაცია

შოთა ნიჟარაძე

შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი

დეკანი

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (340)

ელფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge 

 

ნათია სულაბერიძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (277)

მობ.: (+995) 599 574 128
ელფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge

 

მარიამ გიოშვილი

სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (156)

მობ.: (+995) 577 324 613

ელფოსტა: mgioshvili@cu.edu.ge

 

ქეთი გიგოლაშვილი

სამაგისტრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (104)

მობ: 577 302 663

ელ.ფოსტა: kgigolashvili@cu.edu.ge 

ოთახი: A2