საკონტაქტო ინფორმაცია

 

შოთა ნიჟარაძე

დეკანი, შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის თანახელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (340)

მობ.: 595 444 744
ელფოსტა: shnizharadze@cu.edu.ge

 

ნათია სულაბერიძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (430)

მობ.: 599 574128
ელფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge

 

ელენე გოგელიძე

სამაგისტრო პროგრამების მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (104)

მობ.: 577 04 15 72

ელფოსტა: egogelidze@cu.edu.ge