საკონტაქტო ინფორმაცია

სალომე გამრეკელი

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (286)

მობ: 577 329 565

ელ.ფოსტა: salomegamrekeli@cu.edu.ge 

ოთახი: B26