განრიგი

 

 
  • ტრენინგის ხანგრძილოვობა - 72 საათი ( ორი თვე )
  • დღეები: ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი
  • ჩატარების დრო: 19:00 - 22:00