თემატიკა

თითოეული შეხვედრა შედგება ორი ნაწილისგან: თეორიული ინტერაქციული ნაწილი და პრაქტიკული სავარჯიშოები ადგილზე, რომლებიც სათითაოდ იმ 8 სხვადასხვა ძირითად უნარ-ჩვევას განავითარებს გაყიდვების მენეჯერებში, რაც აუცილებელია წარმატებისთვის.

 

თემატიკა:

 

  • გაყიდვების მენეჯმენტის არსი და როლი;
  • გაყიდვების სტრატეგია ;
  • გაყიდვების პროცესის მართვა;
  • მოლაპარაკებების მართვა;
  • СRM;
  • მარკეტინგის როლი გაყიდვებში;
  • დროის მენეჯმენტი;
  • სინერგია 1+1=3.