საბაკალავრო

სწავლის საფასური 2018-2019 აკადემიური წლისათვის. 

 

 

პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი* 100% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (100% სახ. გრანტით)* 70% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (70% სახ. გრანტით)* 50% სახ. გრანტით*
ბიზნესის ადმინისტრირება 7500 ლარი 5250 ლარი 2350 ლარი 5925 ლარი 3025 ლარი 6375 ლარი
საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება  7500 ლარი 5250 ლარი 2350 ლარი 5925 ლარი 3025 ლარი 6375 ლარი
სამართალი (ქ. თბილისი)   5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
სამართალი (ქ. ბათუმი) 2250 ლარი 0  0 675 ლარი  0 1125 ლარი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
PR (პიარი)  5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
ინფორმატიკა 2990 ლარი 740 ლარი  არ ვრცელდება 1415 ლარი  არ ვრცელდება 1865 ლარი
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები 2990 ლარი 740 ლარი  არ ვრცელდება 1415 ლარი   არ ვრცელდება 1865 ლარი
არქიტექტურა 5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
საჯარო მმართველობა      5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
საერთაშორისო ურთიერთობები 5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
პოლიტიკის მეცნიერება 5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
ევროპისმცოდნეობა 2250 ლარი 0  0 675 ლარი  0 1125 ლარი

ფსიქოლოგია 

2990 ლარი 740 ლარი  არ ვრცელდება 1415 ლარი  არ ვრცელდება 1865 ლარი
ინგლისური ფილოლოგია 2250 ლარი 0  0 675 ლარი  0 1125 ლარი
ისტორია 2250 ლარი 0  0 675 ლარი  0 1125 ლარი
სოციოლოგია  2990 ლარი 740 ლარი  არ ვრცელდება 1415 ლარი  არ ვრცელდება 1865 ლარი
ტურიზმი (ქ.თბილისი) 2990 ლარი 740 ლარი  არ ვრცელდება 1415 ლარი  არ ვრცელდება 1865 ლარი
ტურიზმი (ქ.ბათუმი) 2250 ლარი 0  0 675 ლარი  0 1125 ლარი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი 5900 ლარი 3650 ლარი 1650 ლარი 4325 ლარი 2325 ლარი 4775 ლარი
ეკონომიკა (ქ.თბილისი) 2990 ლარი 740 ლარი  არ ვრცელდება 1415 ლარი  არ ვრცელდება 1865 ლარი
ეკონომიკა (ქ.ბათუმი) 2250 ლარი 0  0 675 ლარი  0 1125 ლარი

*ცხრილში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამების წლიური გადასახადი.

 

CU გრანტი

კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტზე ჩაბარების შემთხვევაში 4 წლის მანძილზე მიიღებთ უნივერსიტეტის ფონდის მიერ დაწესებული სასწავლო გრანტს 11 600 ლარის  ოდენობით, რაც ყოველწლიურად არსებულ სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 900 ლარით.  სამართლის (თბილისის ფილიალი), მედიის, სახელმიწფო მართვის, არქიტექტურის და ჯანდაცვის ფაკულტეტებზე ჩაბარების შემთხვევაში 4 წლის მანძილზე მიიღებთ სასწავლო გრანტს 8 000 ლარის ოდენობით, რაც ყოველწლიურად არსებულ სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 000 ლარით.  გაითვალისწინეთ, რომ უნივერსიტეტის ფონდის მიერ დაწესებული სასწავლო გრანტის მიღების წინაპირობა ამ ფაკულტეტების პირველ არჩევნად შემოხაზვა და სახელმწიფო გრანტის (100% და 70%) მოპოვებაა.