სკოლის ადმინისტრაცია

სოფიო შენგელია

დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (320)
ელ.ფოსტა: sshengelia@cu.edu.ge

ხათუნა კაკაბაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (480)
ელ.ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge
სალომე კუჭუხიძე
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (484)
ელ.ფოსტა: skuchukhidze@cu.edu.ge
არჩილ ბორჯაძე
კავკასიის სამართლის სკოლის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77  
ელ.ფოსტა: abordjadze@cu.edu.ge
ნათია შენგელია
სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (121)
ელ.ფოსტა: nshengelia@cu.edu.ge
ანა ჩალაძე
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77  (123)
ელ.ფოსტა: achaladze@cu.edu.ge 

თამარ ბაბუნაშვილი 

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77  (102)

ელ.ფოსტაtbabunashvili@cu.edu.ge