სკოლის ადმინისტრაცია

სოფიო შენგელია
სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 194
ელ.ფოსტა: sshengelia@cu.edu.ge
ხათუნა კაკაბაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 190
ელ.ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge
სალომე კუჭუხიძე
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 /195
ელ.ფოსტა: skuchukhidze@cu.edu.ge
არჩილ ბორჯაძე
კავკასიის სამართლის სკოლის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 188
ელ.ფოსტა: abordjadze@cu.edu.ge
ნათია შენგელია
სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 187
ელ.ფოსტა: nshengelia@cu.edu.ge
ანა ჩალაძე
სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორის ასისტენტი
სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი
ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 186
ელ.ფოსტა: achaladze@cu.edu.ge 

თამარ ბაბუნაშვილი 

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი 

ტელ: (+995 32) 237 77 77 / 191

ელ.ფოსტა: tbabunashvili@cu.edu.ge