ღონისძიებები

 

პროექტ DataSecSchool - ის მეორე ნაკადი დასრულდა

Jean Monnet Project DataSecSchool-ის ფარგლებში სტუდენტთა სეზონური სკოლის მეორე სესია

DataSecSchool-ის მეორე სესია დაიწყო

მონაცემთა დაცვისა და GDPR-ის სეზონური სკოლა სტუდენტებისთვის, 2 სესია

ახალი ჟან მონეს მოდულის პრეზენტაცია „ევროკავშირის პრაქტიკაზე დაფუძნებული მონაცემთა დაცვის სეზონური სკოლა - Data Sec School“

ERASMUS+ დღეები კავკასიის უნივერსიტეტში, ახალი ჟან მონეს მოდულის პრეზენტაცია

GDPR სასწავლო პროგრამის პრეზენტაცია Data-Sec-School-ში

მონაცემთა დაცვისა და GDPR-ის სეზონური სკოლა სტუდენტებისთვის, 1-ელი სესია

მონაცემთა დაცვისა და GDPR-ის სეზონური სკოლა სტუდენტებისთვის, 1-ელი სესია

კავკასიის უნივერსიტეტისა  და სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის ერთობლივი პროექტი DataSecSchool

ონლაინ სასწავლო კურსების პრეზენტაცია პერსონალური მონაცემების დაცვისა და კიბერჰიგიენის შესახებ

კავკასიის უნივერსიტეტში პროექტ DataSecSchool-ის ყოველწლიური მრგვალი მაგიდა გაიმართა