სადოქტორო

პროგრამა წლიური საფასური პროგრამის ხანგრძლივობა
ბიზნესის ადმინისტრირება 3000 ლარი 4 წელი
სამართალი 6000 ლარი 3 წელი
საერთაშორისო ურთიერთობები 2500 ლარი 3 წელი
ეკონომიკა 2500 ლარი 3 წელი