საბაკალავრო

კავკასიის უნივერსიტეტი 2023-2024 აკადემიურ წელს აბიტურიენტებს სწავლის სრული ან თანადაფინანსების საშუალებას აძლევს

 

TOP 501 - სწავლა უფასოდ - თუ აბიტურიენტი საკონკურსო ქულებით საუკეთესო 501 შორის მოხვდება და კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს ნებისმიერ პროგრამაზე ისწავლის სრული დაფინანსებით.

 

CU გრანტი - თუ აბიტურიენტი კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და მოიპოვებს 100% ან 70%-იან სახელმწიფო გრანტს მიიღებს შიდა სასწავლო გრანტს 4 წლის განმავლობაში:

 

 

 

პროგრამა

CU სტანდარტული გადასახადი* 100% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (100% სახ. გრანტით)* 70% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (70% სახ. გრანტით)* 50% სახ. გრანტით*
ბიზნესის ადმინისტრირება 8990 ლარი 6740 ლარი 3240 ლარი 7415 ლარი 3915 ლარი 7865 ლარი
ბიზნესის ადმინისტრირება ინგლისურენოვანი 8990 ლარი 6740 ლარი 3240 ლარი 7415 ლარი 4115 ლარი 7865 ლარი
სამართალი 7590 ლარი 5340 ლარი 2640 ლარი 6015 ლარი 3315 ლარი 6465 ლარი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 6990 ლარი 4740 ლარი 2240 ლარი 5415 ლარი 2915 ლარი 5865 ლარი
PR (პიარი)  7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი
კომპიუტერული მეცნიერება 6990 ლარი 4740 ლარი 2240 ლარი 5415 ლარი 2915 ლარი 5865 ლარი
კომპიუტერული მეცნიერება ინგლისურენოვანი 6990 ლარი 4740 ლარი 2440 ლარი 5415 ლარი 3115 ლარი 5865 ლარი
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია 4990 ლარი 2740 ლარი 1240 ლარი 3415 ლარი 1915 ლარი 3865 ლარი
არქიტექტურა 7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი

არქიტექტურა ინგლისურენოვანი

7990 ლარი 5740 ლარი 3240 ლარი 6415 ლარი 3915 ლარი 6865 ლარი
გრაფიკული დიზაინი 7590 ლარი 5340 ლარი 2640 ლარი 6015 ლარი 3315 ლარი 6465 ლარი
საჯარო მმართველობა      6990 ლარი 4740 ლარი 2240 ლარი 5415 ლარი 2915 ლარი 5865 ლარი
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები 6990 ლარი 4740 ლარი 2240 ლარი 5415 ლარი 2915 ლარი 5865 ლარი
დიპლომატია და საერთაშორისო ურთიერთობები ინგლისურენოვანი 6990 ლარი 4740 ლარი 2440 ლარი 5415 ლარი 3115 ლარი 5865 ლარი
ფსიქოლოგია 5590 ლარი 3340 ლარი 1640 ლარი 4015 ლარი 2315 ლარი 4465 ლარი
ფსიქოლოგია ინგლისურენოვანი 5590 ლარი 3340 ლარი 1640 ლარი 4015 ლარი 2315 ლარი 4465 ლარი
სოციოლოგია  4590 ლარი 2340 ლარი 1040 ლარი 3015 ლარი 1715 ლარი 3465 ლარი
ევროპისმცოდნეობა 4590 ლარი 2340 ლარი 1040 ლარი 3015 ლარი 1715 ლარი 3465 ლარი
ინგლისური ფილოლოგია 4590 ლარი 2340 ლარი 1040 ლარი 3015 ლარი 1715 ლარი 3465 ლარი
ისტორია 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი
ქართული ფილოლოგია 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი
ტურიზმი 4590 ლარი 2340 ლარი 1040 ლარი 3015 ლარი 1715 ლარი 3465 ლარი
დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა 7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი
დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა ინგლისურენოვანი  7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი  6990 ლარი 4740 ლარი 2240 ლარი 5415 ლარი 2915 ლარი 5865 ლარი
ეკონომიკა 4990 ლარი 2740 ლარი 1240 ლარი 3415 ლარი 1915 ლარი 3865 ლარი
ეკონომიკა ინგლისურენოვანი  4990 ლარი 2740 ლარი 1140 ლარი 3415 ლარი 2115 ლარი 3865 ლარი
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული პროგრამა

 

2990 ლარი

 

740 ლარი

 

 

1415 ლარი

 

675 ლარი

 

1865 ლარი

 

* ცხრილში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამების წლიური გადასახადი.

 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ერთობლივი პროგრამა რენის ბიზნეს სკოლასთან ერთად - საფრანგეთი

21500 ლარი

კიბერუსაფრთხოების ერთობლივი პროგრამა ნიუჯერსი სითი უნივერსიტეტთან  ერთად აშშ

21500 ლარი

კომპიუტერული მეცნიერების ერთობლივი პროგრამა ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტთან ერთად აშშ

21500 ლარი

მასპინძლობის მენეჯმენტის ერთობლივი პროგრამა ფერლი დიკინსონის უნივერსიტეტთან ერთად აშშ

15500 ლარი

 

* ერთობლივ პროგრამებზე ვრცელდება სახელმწიფო გრანტი 100%, 70% 50%. 

 

** ერთობლივ პროგრამაზე შესაძლოა ფასი შეიცვალოს სავალუტო კურსის ცვლილების შემთხვევაში.

   გთხოვთ, არჩევანის გაკეთების დროს ფასი შეამოწმეთ აბიტურიენტის ცნობარში  NAEC.GE-ზე.