საბაკალავრო

კავკასიის უნივერსიტეტი 2020-2021 აკადემიურ წელს აბიტურიენტებს სწავლის სრული ან თანადაფინანსების საშუალებას აძლევს

 

TOP 501 - სწავლა უფასოდ - თუ აბიტურიენტი საკონკურსო ქულებით საუკეთესო 501 შორის მოხვდება და კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს ნებისმიერ პროგრამაზე ისწავლის სრული დაფინანსებით.

 

CU გრანტი - თუ აბიტურიენტი კავკასიის უნივერსიტეტს პირველ პრიორიტეტად აირჩევს და მოიპოვებს 100% ან 70%-იან სახელმწიფო გრანტს მიიღებს შიდა სასწავლო გრანტს 4 წლის განმავლობაში:

 

  • 12 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 3 000 ლარით
  • 8 800 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 2 200 ლარით
  • 4 800 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 1 200 ლარით
  • 4 000 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 1 000 ლარით
  • 2 960 ლარი - ყოველწლიურად სწავლის საფასურს შეგიმცირებთ 740 ლარით

 

პროგრამა CU სტანდარტული გადასახადი* 100% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (100% სახ. გრანტით)* 70% სახ. გრანტით*  CU გრანტის მოპოვებისას (70% სახ. გრანტით)* 50% სახ. გრანტით*
ბიზნესის ადმინისტრირება 7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი

დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ინგლისურენოვანი)

7990 ლარი 5740 ლარი 2740 ლარი 6415 ლარი 3415 ლარი 6865 ლარი
სამართალი (ქ. თბილისი)   6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
სამართალი (ქ. ბათუმი) 2250 ლარი 0 არ ვრცელდება 675 ლარიი  არ ვრცელდება 1125 ლარი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია 6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
PR (პიარი)  6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
კომპიუტერული მეცნიერები 4100 ლარი 1850 ლარი 650 ლარი 2525 ლარი 1325 ლარი 2975 ლარი
ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია 3990 ლარი 1740 ლარი 740 ლარი 2415 ლარი 1415 ლარი 2865 ლარი
არქიტექტურა 6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
საჯარო მმართველობა      6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
საერთაშორისო ურთიერთობები და დიპლომატია 6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
სოციოლოგია  3990 ლარი 1740 ლარი 740 ლარი 2415 ლარი 1415 ლარი 2865 ლარი
ფსიქოლოგია  4100 ლარი 1850 ლარი 650 ლარი 2525 ლარი 1325 ლარი 2975 ლარი
ევროპისმცოდნეობა 2990 ლარი 740 ლარი 0 1415 ლარი 675 1865 ლარი
ინგლისური ფილოლოგია 2990 ლარი 740 ლარი  0  1415 ლარი 675 1865 ლარი
ისტორია 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი
ქართული ფილოლოგია 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი
ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული პროგრამა 2990 ლარი 740 ლარი 1415 ლარი 675 1865 ლარი
ტურიზმი (ქ.თბილისი) 3990 ლარი 1740 ლარი 740 ლარი 2415 ლარი 1415 ლარი 2865 ლარი
ტურიზმი (ქ.ბათუმი) 2250 ლარი 0  არ ვრცელდება 675 ლარი არ ვრცელდება 1125 ლარი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი 6100 ლარი 3850 ლარი 1650 ლარი 4525 ლარი 2325 ლარი 4975 ლარი
ეკონომიკა (ქ.თბილისი) 3990 ლარი 1740 ლარი 740 ლარი 2415 ლარი 1415 ლარი 2865 ლარი
ეკონომიკა (ქ.ბათუმი) 2250 ლარი 0 არ ვრცელდება 675 ლარი არ ვრცელდება 1125 ლარი

*ცხრილში მოცემულია საბაკალავრო პროგრამების წლიური გადასახადი.