საკონტაქტო ინფორმაცია

ნათია სულაბერიძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (277)

მობ.: (+995) 599 574 128
ელფოსტა: nsulaberidze@cu.edu.ge