დეკანის მიმართვა

  

ძვირფასო მეგობრებო,

 

მოგესალმებით კავკასიის სამართლის სკოლის სახელით და მოხარული ვარ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის ვებ-გვერდს სტუმრობთ. აბიტურიენტი ხართ, საბაკალავრო, სამაგისტრო თუ სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი, კავკასიის სამართლის სკოლის ადმინისტრაცია მზად არის ხელი შეგიწყოთ თქვენთვის სასურველი განათლების მიღებაში, ასევე, განათლების მიღების შემდგომი პროფესიული საქმიანობისათვის მზადების სწავლის პროცესშივე დაწყებაში.

ამ ყველაფრისთვის საფუძვლის შექმნას, კავკასიის სამართლის სკოლა თქვენ მიერ კავკასიის უნივერსიტეტში სწავლის დაწყებისთანავე იწყებს. გვჯერა, რომ კავკასიის სამართლის სკოლაში განათლების მიღებაში თქვენ მიერ დახარჯული ძალისხმევა იმ შემთხვევაში იქნება გამართლებული, თუ შეძლებთ თქვენი ცოდნისა და უნარების პროფესიულ საქმიანობაში რეალიზებას. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა არა მხოლოდ ის, რომ თითოეული თქვენგანი სამართლის მაღალკვალიფიციური დიპლომირებული სპეციალისტი გახდეს, არამედ ისიც, რომ ჩვენი დახმარებით, წარმატებით განაგრძოთ პროფესიული საქმიანობა, ჩაერთოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში სხვადასხვა მიმართულებით, გამოიყენოთ კავკასიის უნივერსიტეტში მიღებული საუკეთესო განათლება პრაქტიკულ საქმიანობაში.

 

ამ დამოკიდებულებას ეფუძნება ის ახალი მიდგომებიც, რომლებიც, ჩვენი აზრით, ხელს შეუწყობს კავკასიის სამართლის სკოლის წარმატებული 15 წლიანი ისტორიის ახალი ენერგიითა და ენთუზიაზმით გაგრძელებას. მომავალ წლებში განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება სტუდენტებისათვის მრავალფეროვანი სასწავლო პრაქტიკის შეთავაზებაზე. ვფიქრობთ, სამართლის სკოლის სტუდენტების ჩართვა რეგულარულ პრაქტიკაში ერთი მხრივ, აუცილებელია მათ მიერ პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენისთვის, ხოლო მეორე მხრივ, სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა სწავლის პროცესშივე დაიწყონ პოტენციურ დამსაქმებლებთან თანამშრომლობა.

ამ კონტექსტში, ჩვენი პრიორიტეტი, ბუნებრივია, კვლავ იქნება დამსაქმებლებთან ინტენსიური ურთიერთობები, მით უფრო, რომ კავკასიის სამართლის სკოლას კურსდამთავრებულთა დასაქმების ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მაჩვენებელი აქვს.

ვგეგმავთ, რომ ჩვენს სტუდენტებს უფრო ფართოდ გავუხსნათ სამეცნიერო კვლევების ახალი შესაძლებლობები, გავაფართოვოთ კავკასიის სამართლის სკოლის საერთაშორისო კონტაქტები, გავამდიდროთ და უფრო მიმზიდველი გავხადოთ უცხო ენების სწავლების კომპონენტი ინოვაციური და სტუდენტებისთვის საინტერესო ღონისძიებებით.

კავკასიის სამართლის სკოლა მომავალშიც დარჩება სამართლის მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების სამჭედლოდ. სკოლა ყოველთვის შეინარჩუნებს იმ მაღალ თამასას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი კურსდამთავრებულების განსაკუთრებულ კონკურენტუნარიანობას ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომით ბაზრებზე.

 

გისურვებთ წარმატებას.

 

იოსებ ნანობაშვილი, დოქტორი

კავკასიის სამართლის სკოლის დეკანი