სკოლის ადმინისტრაცია

სოფიო შენგელია

დეკანი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (320)
ელ.ფოსტა: sshengelia@cu.edu.ge 

ანა ნადირაძე

სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (488)

მობ.: 577 656163

ელ.ფოსტა: annadiradze@cu.edu.ge

ხათუნა კაკაბაძე
საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (480)
ელ.ფოსტა: kkakabadze@cu.edu.ge
არჩილ ბორჯაძე
კავკასიის სამართლის სკოლის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77  
ელ.ფოსტა: abordjadze@cu.edu.ge
ნათია შენგელია
სამაგისტრო პროგრამის აკადემიური მენეჯერი
ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (121)
ელ.ფოსტა: nshengelia@cu.edu.ge

თამარ ბაბუნაშვილი 

საბაკალავრო პროგრამების აკადემიური მენეჯერი 

ტელ.: (+995 32) 237 77 77  (102)

ელ.ფოსტაtbabunashvili@cu.edu.ge